Digitaalinen myynti ja markkinointi sekä sisällön tuottaminen

 

Eikö aika riitä sosiaalisen median päivittämiseen?

Tarvitsetko jonkun, joka tuottaa laadukasta sisältöä eri kanaviin yrityksellesi?

Onko digitaalinen myynti ja markkinointi vielä haltuunottamatta?

Mietitkö miten kerätä, hyödyntää ja seurata dataa digitaalisista kanavista?

Tuotamme sisältöä eri kanaviin. Oli kyseessä sitten sosiaalinen media, verkkosivuston tekstit, kuukausittaiset uutiskirjeen tai yrityksen sisäinen viestintä.

Teksti ja tarinallistaminen ovat erityiset vahvuutemme. 

Merkityksellisellä ja laadukkaalla sisällöllä yrityksesi löydetään helpommin. Toisaalta suunnitellulla sisällöllä sinulla on mahdollisuus tuoda oman yrityksesi tai organisaatiosi tarina, arvot, visio ja missio näkyväksi niin ulos- kuin sisällepäin.

Tarjoamme myös paljon erilaisia kasvun palveluita kuten kasvuhakkerointi sekä kasvutiimit, mittaristot ja seuranta – palveluita. Näiden avulla saat kasvun ja kehityksen oikeille raiteille heti alusta alkaen.

Loppuiko aika, ajatukset tai osaaminen kesken sisällön kanssa?

Kun aika ei riitä, autamme sinua tuottamaan laadukasta ja merkityksellistä sisältöä omiin kanaviisi. Palvelumme mukautuu täysin tarpeesi mukaan. Autamme sosiaalisen median kanavien perustamisessa, vuosisuunnitelman luomisessa sekä sisällön tuotannossa. Voit hankkia pelkän lyhyen some- ja sisältövalmennuksen tai voit antaa koko sisällön hallinnan käsiimme.

Erityisvahvuutemme on tekstin tuottamisessa. Meiltä luonnistuu verkkosivuston sisällön kirjoittaminen, blogin, uutiskirjeiden tai sosiaalisen median kanavien sisällön tekeminen ja ylläpito, niin suomeksi kuin englanniksi. Laajan ja vahvan verkostomme avulla pystymme vastaamaan isompiinkin tarpeisiin.

Erityisvahvuutemme avulla voimme myös auttaa sinua tarinallistamaan oman yrityksesi, tuotteen tai palvelun. Kirjoitamme eläväistä ja mukaansa tempaavaa tekstiä oli kyseessä sitten vision, mission tai arvojen näkyväksi tekeminen tai ”Miten olemme päässeet tähän?” – polun kuvaaminen tekstin ja infografiikan sekä kuvioiden muodossa.

Oletko ottamassa ensimmäisiä askelia kasvun polulla?

Kasvutiimit, mittaristot ja seuranta – palvelut ovat kasvun ensiaskeleet palveluita. Kasvun ja kehityksen alkutaipaleella yrityksellä voi olla esimerkiksi tarve suunnitella oman yrityksen kasvun kaava, rakentaa kasvun ja kehityksen seurannalle mittaristot tai vaikka pohtia laskentatoimen näkökannalta mikä on idean rahallinen arvo.

Kasvun kaava ja mittaristot toimivat sinun pohjantähtinä matkallasi kasvuun ja kehitykseen. Niitä seuraamalla voit katsoa, oletko oikealla tiellä vai pitäisikö sinun vaihtaa polkua tai päämäärää.

Kasvutiimi on puolestaan yrityksille ja organisaatioille, jotka ovat jo isompia. Kasvutiimi on monialainen tiimi, jonka tarkoituksena on tuottaa uusia ideoita kasvulle, toteuttaa niitä ja seurata niiden tuloksia sekä analysoida niitä. Kasvutiimin tehtävänä on nimensä mukaisesti tehdä kasvua.

Tarjoamamme palvelu auttaa luomaan kasvutiimin, mittaristot ja seurannan niille sekä pääsemään alkuun kasvun polulla. Toisaalta autamme myös silloin kun on aika tarkistaa ovatko mittaristot vielä validit.

Onko tämän päivän digitaalisen myynnin ja markkinoinnin tärkein menetelmä hallussa?

Mitä on kasvuhakkerointi? Kasvuhakkerointi (Growth Hacking) on termi, joka on 2010 – luvulla kehittynyt Piilaaksossa. Kasvuhakkerointi on rantautunut viime vuosina myös Suomeen.

Kasvuhakkeroinnissa yhdistetään luovuus ja data kustannustehokkaasti. Kyseessä on eräänlainen sissimarkkinointi digitaalisessa muodossa.

Kasvuhakkeroinnin tavoitteena on siis synnyttää kasvua kustannustehokkaasti, luovia tapoja käyttäen. Jotta kasvuhakkerointia voi tehdä, tarvitaan pohjalle kasvun kaava (tämä kaava toimii kasvuhakkeroinnin ideoiden pohjana), kasvun mittaristo, olettamukset sekä tärkeimpänä toki datan mittaamisen. Kasvuhakkerointiin liittyy vahvasti myös monialaiset kasvutiimit, jotka aktiivisesti ideoivat uusia testattavia asioita saadun datan perusteella.

Alkuun kasvuhakkeroinnissa pääset määrittelemällä mitä kasvu tarkoittaa yrityksellesi, miten sitä mittaat sekä mistä kohderyhmäsi tavoitat. Tämän jälkeen seuraat saatavilla olevaa dataa sekä toteutat määrätietoisesti kokeiluja ja analysoit tuloksia, jotka johtavat uusiin kokeiluihin.

Parasta kasvuhakkeroinnissa on kuitenkin se, että yrityksen ei tarvitse olla suuri, keskisuuri tai edes pieni, jotta kasvuhakkerointia voi tehdä. Kasvuhakkerointi on lähtenyt liikkeelle nimenomaan Startup – yrityksistä, joten myös mikroyrityksillä on mahdollisuus sitä toteuttaa. Oli yrityksesi siis minkä kokoinen tahansa on kasvuhakkerointi haltuun otettavissa.

Autamme sinut kasvuhakkeroinnissa ja valmennuksissa, erityisesti alkutaipaleella. Pystymme laajan verkostomme avulla tarjoamaan sinulle myös erittäin laajoja kasvuhakkeroinnin palveluita. Kunhan muistat, että tärkeintä on aloittaa jostakin.

Luovat työkalut ja menetelmät sekä kasvuhakkerointi

 

Ovatko ajatukset ja ideat lopussa? Onko niitä liian paljon?

Loppuivatko innovoinnin ja ideoinnin työkalut kesken?

Onko nykyinen kehitysprosessi liian hidas?

Vaatiiko tekeminen ulkopuolista fasilitaattoria vetämään työpajoja?

Viikossa voi saada jo paljon aikaan. Sprintit perustuvat esimerkiksi Googlen käyttämään Sprint – menetelmään. Sprintissä yritys synnyttää idean, tekee siitä prototyypin ja testaa sen toimivuuden asiakkailla. Kaikki tämä yhden viikon aikana.

Nopeat kokeilut perustuvat Eric Riesin Lean Startup – menetelmään ja ne mahdollistavat tuotteen tai palvelun kehitysprosessin, tai itseasiassa minkä tahansa muun liiketoimintaprosessin, ajallisen minimoinnin.

Luovat työpajat puolestaan tuovat sinun käyttöösi uusia luovuuden työkaluja ja menetelmiä. Pajoissa pääset testaamaan työkalut käytännössä omiin tuotteisiin, palveluihin ja toimintaprosesseihin.

Tiesitkö että, voit viikossa ideoida, tuottaa ja testata asiakkailla melkein minkä tahansa palvelun tai tuotteen?

Sprinttejä on eri mittaisia, aina muutamasta päivästä useisiin viikkoihin. Sisällöllisesti sprintit voivat liittyä esimerkiksi tuotteen, palvelun tai vaikka verkkosivuston ulkonäköön, ominaisuuksiin, toimintoihin yms.

Tarjoamamme Sprintit mukailevat Googlen omissa sijoitusyrityksissään käyttämää viikon mittaista sprinttiä. Sprintissä ratkaistaan yhden viikon aikana ongelma tai haaste aina ideatasolta, prototyypin tekemiseen ja sen testaamiseen asiakkailla.

Lähtökohtaisesti Sprinttiä pystyy soveltamaan mihin tahansa ongelmaan tai haasteeseen. Kun haasteena on esimerkiksi verkkosivut sekä niiden toiminnot ja ominaisuuksia, yhden viikon aikana ideoidaan vaihtoehdot, valitaan niistä paras, rakennetaan prototyyppi sekä kerätään asiakkailta palaute.

Parhaimmillaan Sprintti-tiimin koko on noin 5-10 henkilöä. Sprintissä tulisi olla monialaisesti mukana henkilöitä yrityksen sisältä. Tämän lisäksi sprintissä käytetään myös yrityksen sisäisiä, tai ulkoisia, asiantuntijoita.

Tarjoamme Sprinttien fasilitointia sekä Sprintin työkalut ja menetelmät käyttöönne.

Onko Lean Startup – menetelmä sinulle tuttu?

Nopeat kokeilut – palvelu perustuu Eric Riesin Lean Startup – malliin.

Lean Startup – prosessin ytimenä on ”Rakenna – Mittaa – Opi” – sykli, jossa ideoidaan ja rakennetaan, tai modifioidaan olemassa oleva, minimivaatimukset täyttävä tuote tai palvelu. Tämän jälkeen kerätään dataa siitä mitä nykyiset, tai uudet, asiakkaat tuotteesta tykkäsivät ja miten he sitä käyttävät. Viimeisessä vaiheessa kerätty data analysoidaan ja prosessi käynnistetään uudelleen alusta. Jalostettuna prosessia voidaan hyödyntää missä tahansa kasvun ja kehityksen vaiheessa, joten kyseessä ei välttämättä tarvitse olla tuote tai palvelu.

Perinteisesti ajateltuna mallin ideana on kuitenkin ideoida ja rakentaa MVP (Minimum Viable Product) – tuote tai palvelu. MVP:n ideana on tehdä tuote tai palvelu, joka tuottaa mahdollisimman paljon oppia mahdollisimman pienellä panostuksella. Voidaan puhua hyvin raakaversiosta. MVP:n avulla saadaan mitattua esimerkiksi tuotteen haluttavuus markkinoilla tai ylipäätänsä tarvittavat tuotteen ominaisuudet.

Nopeiden kokeilun prosessin avulla yritykset ja organisaatiot saavat leikattua omaa kehitysprosessiin huomattavasti sekä saavat mahdollisimman nopeasti hyödyllistä dataa tuotteen tai palvelun toimivuudesta sekä haluttavuudesta markkinoilla. Oli yrityksesi suuri tai pieni, nopeat kokeilut mahdollistavat sinulle mahdollisimman paljon oppia mahdollisimman nopeasti.

Tarjoamme Nopeiden kokeilujen – valmennuksia sekä fasilitointeja.

Onko ideat loppuneet kesken vai vaatiiko asia uusia silmäpareja?

Luovat työpajat ovat erinomainen työkalu saada jotakin uutta, kun omat ideat ovat loppuneet, haluatte uusia tuulahduksia toimintaanne tai mahdollisesti vain uusia työkaluja ja menetelmiä ideointiin. Luovien työpajojen tarkoituksena on siis erilaisten menetelmien avulla synnyttää uusia ideoita sekä näkökulmia.

Luovissa työpajoissa mukana voi olla pelkästään talon omaa väkeä tai niissä voi olla mukana esimerkiksi opiskelijoita tai asiantuntijoita tuomassa mukaan jotakin täysin uutta.

Aikataulullisesti luovat työpajat vievät minimissään puoli päivää mutta ne voivat olla myös jatkuva osa kehitysprosessia.

Tarjoamme luovien työpajojen fasilitoinnin sekä tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita, useilta eri toimialoilta, tai uusia kirkasotsaisia opiskelijoita tuomaan tuoreita näkökulmia sekä uusia tapoja ajatella ja innovoida. Tarjoamme myös käyttöösi laajan valikoiman erilaisia luovia työkaluja ja menetelmiä, joita voit hyödyntää myös muussa kehitystoiminnassa.

Tiimivalmennus ja yrittäjämäinen kulttuuri

 

Onko tarve suurempi ja haasteet syvemmällä?

Oletteko te oppiva organisaatio?

Kuinka hyvin tiimit toimivat yrityksessäsi?

Oletko miettinyt, mitä jos jokainen työntekijä yrityksessäsi ajattelisi ja toimisi yrittäjämäisesti?

Onko yrityksesi heimo vai koostuuko se yksilöistä?

Tarjoamme tiimivalmennusta niin lyhyisiin valmennuksiin kuin pidempiin prosesseihin. Olit sitten perustamassa ensimmäistä kasvutiimiä yrityksessäsi tai rakentamassa kasvun mittaristoa pystymme auttamaan sinua eteenpäin.

Kulttuurin muutos on aina haastaavaa  mutta mahdollista. Yrittäjämäisen kulttuurin pohjana ovat yrittäjämäisesti ajattelevat yksilöt, jotka toimivat yhdessä tiiminä ja menevät kohti yhteistä tavoitetta. Heillä on vapaus toimia parhaaksi näkemällään tavalla mutta samalla vastuu toiminnasta sekä siitä että tuloksia ohjaa yhteinen mittaristo.

Haluatko luoda heimon, yhteisön tai saada tiimit toimimaan yhteen?

Tiimivalmennus ja tiimikulttuuri perustuvat Peter Sengen Fifth Discipline kirjaan ja sen Oppiva organisaatio – malliin. Kyseessä on organisaatio tai yhteisö, joka on avoin, reflektoiva sekä muuttumis- ja oppimishaluinen. Oppiva organisaatio mahdollistaa henkilöstöresurssien tehokkaan hyödyntämisen ja sitä kautta tuottavuuden lisäämisen. Jatkuvan muutoksen aikana oppiva organisaatio pystyy reagoimaan kilpailijoitaan nopeammin muutokseen.

Tiimivalmennus on olennainen osa oppivan organisaation pohjaa ja tiimivalmentajan tavoitteena on toimia fasilitaattorina, joka ohjaa prosessia sekä auttaa tämän yhteisön ja organisaation luomisessa. Tiimimäisen kulttuurin peruspilareihin kuuluvatkin vahva luottamus, suora ja kunnioittava dialogi, yhdessä ajattelu, yhteinen tavoite sekä yhteisön ja tiimin edun asettaminen oman edun edelle.

Tärkeimpänä työkaluna tiimivalmennuksessa ovatkin aito dialogi sekä monet muut erinäiset tiimivalmennuksen menetelmät ja työkalut.

Tarjoamme tiimivalmennuspalveluita päiväkohtaisesti tai voimme auttaa yrityksessäsi, tai organisaatiossanne, tiimiajattelumallin luomisessa ja käyttöönotossa. Laajan verkostomme avulla voimme tarjota tiimivalmennuspalveluitamme pienille, keskisuurille tai suurille yrityksille.

Mitä jos jokainen työntekijä organisaatiossasi ajattelisi kuin yrittäjä?

Yrittäjämäinen kulttuuri luo pohjan kaikelle aiemmille palveluille ja nivoo ne yhteen. Ilman yrittäjämäistä kulttuuria voi toki toteuttaa minkä tahansa toimenpiteen tai palvelun erittäin hyvin. Se on kuitenkin kasvun ja kehityksen syvin olemus ja muodostaa peruskiven kehityksen ja kasvun jatkuvuudelle.

Yrittäjämäisen kulttuurin ytimessä on vapaus ja vastuu. Se että työntekijät ja tiimit ottavat omistajuuden yrityksen tai organisaation haasteista ja mahdollisuuksista. Toisaalta se vaatii myös sitä, että heille annetaan täysi vapaus toteuttaa näkemyksiään parhaaksi katsomallaan tavalla ilman puuttumista. Tätä varten tarvitaan toki yhdessä sovittu tavoite sekä mittaristot, joiden avulla pystytään katsomaan, että suunta on oikea.

Toisaalta yrittäjämäinen kulttuuri vaatii myös sitä, että epäonnistuminen hyväksytään. Kun epäonnistuminen hyväksytään auttaa se avoimuuteen sekä siihen, että tiimit oma toimisesti esimerkiksi sulkevat kannattamattomia projekteja ja käyttävät käytössä olevat resurssit oikeisiin asioihin. Esimerkkejä on monia mutta varmasti jokaisella on oma kuvansa siitä mitä tarkoittaa yrittäjämäinen kulttuuri ja todennäköisesti se kuva on hyvin samankaltainen meillä kaikilla, tai ainakin suurella osalla.

Yrittäjämäistä kulttuuria emme voi tuoda mukanamme mutta voimme olla mukana ideoimassa, sekä auttamassa teitä kehittämään toimintaa kohti yrittäjämäistä kulttuuria. Tarjoamme valmennuksia, työkaluja, menetelmiä sekä ajatuksia toiminnan kehittämiseksi haluttuun suuntaan.